[ späť ] [ obsah ] [ ďalej ]

Obsah

1. Chemická časť
1.1. Vývoj chémie a chemických látok
1.2. Neuvážené použitie chemických látok
1.3. Havárie v chemickej prevádzke
1.4. Zneužitie chemických látok vo vojne - akcia Ranch Hand
2. Jadrová časť
2.1. Začiatky využitia rádioaktívnych materiálov
2.2. Jadrové elektrárne a nehody v ich prevádzke
2.3. Parížska a Viedenská konvencia
2.4. Rádioaktívny odpad
2.5. Transmutácia
2.6. Testy atómových bômb
2.7. Jadrový konflikt
3. Anketa
3.1. Vyhodnotenie ankety
Diskusia
Záver
Vysvetlivky
Zoznam použitej literatúry
Poďakovanie
Prílohy
 
[ späť ] [ hore ] [ ďalej ]